AVG/Privacy

Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en dus ook voor SV Sûreté.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met de AVG. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en zullen uitsluitend voor hulpdoeleinden worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze diensten binnen de vereniging en van deze website gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in onze administratie.

privacyverklaring Sureté Privacyverklaring
Informatiebrochure KNSA Privacyverklaring